Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Văn bản quy phạp pháp luật

Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan BH Ngày Người ký Files
Nghị định 29/2018/NĐ-CP Trung ương BH: 05/03/2018 HL: 05/03/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT Trung ương BH: 28/02/2018 HL: 28/02/2018 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc
Thông tư 03/2018/TT-BYT Trung ương BH: 09/02/2018 HL: 09/02/2018 Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường
Thông tư 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Trung ương BH: 01/02/2018 HL: 01/02/2018 Lãnh đạo Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC, BQP
Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Trung ương BH: 23/01/2018 HL: 23/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thông tư 05/2018/TT-BTC Trung ương BH: 22/01/2018 HL: 22/01/2018 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên,

Trung ương BH: 29/12/2017 HL: 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Thông tư số 10/2017/TT-BNV

Thông tư 10/2017/TT/BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Trung ương BH: 29/12/2017 HL: 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và

Trung ương BH: 28/12/2017 HL: 28/12/2017 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Thông tư 139/2017/TT-BTC

Thông tư số 139/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương

Trung ương BH: 26/12/2017 HL: 26/12/2018 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Thông tư số 136/2017/TT-BTC

Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối

Trung ương BH: 22/12/2017 HL: 22/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Trung ương BH: 15/12/2017 HL: 15/12/2017 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
Thông tư 132/2017/TT-BTC

Thông tư 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Trung ương BH: 15/12/2017 HL: 15/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình nội dung phổ biến

Trung ương BH: 13/12/2017 HL: 13/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Thông tư 13/2017/TT-BXD

Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Trung ương BH: 08/12/2017 HL: 08/12/2017 Thứ trưởng Bộ Xây dưunjg Bùi Phạm Khánh
Thông tư số 129/2017/TT-BTC

Thông tư số 129/2017/TT-BTC quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh

Trung ương BH: 04/12/2017 HL: 04/12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
Thông tư 08/2017/TT-BTP

Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn

Trung ương BH: 15/11/2017 HL: 15/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long