Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Hiệp Hòa

Số/Ký hiệu: 
Quyết định 4378/QĐ-UBND
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Nội vụ
Người ký: 
Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Ngày ký: 
27/11/2018
Ngày hiệu lực: 
27/11/2018