Triệu tâppj kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX

Số/Ký hiệu: 
Công văn 55/HĐND-VP
Cơ quan BH: 
HĐND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Tổng hợp
Người ký: 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Hữu Chính
Ngày ký: 
22/06/2018
Ngày hiệu lực: 
22/06/2018