Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công

Số/Ký hiệu: 
Công văn 402/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Đất đai - Xây dựng
Người ký: 
Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Ngày ký: 
07/03/2018
Ngày hiệu lực: 
07/03/2018