Thực hiện GPMB dự án cụm công nghiệp Đoan Bái

Số/Ký hiệu: 
Công văn 1449/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
Người ký: 
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính
Ngày ký: 
03/07/2018
Ngày hiệu lực: 
03/07/2018