Tham mưu những ý kiến kiến nghị với kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Số/Ký hiệu: 
1430/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Tổng hợp
Người ký: 
Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy
Ngày ký: 
09/06/2017
Ngày hiệu lực: 
09/06/2017