Tăng cường sử dụng Công báo điện tử và khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử nhà nước

Số/Ký hiệu: 
Công văn 248/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Thông tin và Truyền thông
Ngày ký: 
02/02/2018
Ngày hiệu lực: 
02/02/2018