Phối hợp tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2018

Số/Ký hiệu: 
Công văn 420/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Giáo dục và Đào tạo
Người ký: 
Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng
Ngày ký: 
12/03/2018
Ngày hiệu lực: 
12/03/2018