Đăng ký cứng hóa đường bê tông xi măng trục thôn và đường liên thôn

Số/Ký hiệu: 
1421/UBND-KT&HT
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Giao thông - Vận Tải
Người ký: 
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính
Ngày ký: 
08/06/2017
Ngày hiệu lực: 
08/06/2017