Công văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu quý 1 năm 2018

Số/Ký hiệu: 
Công văn 424/UBND-NV
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Nội vụ
Người ký: 
Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Ngày ký: 
13/03/2018
Ngày hiệu lực: 
13/03/2018