Báo cáo kết quả 6 tháng năm 2018, sơ kết 3 năm 2016- 2018 thực hiện các Chương trình MTQG

Số/Ký hiệu: 
Công văn 1415/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký: 
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo
Ngày ký: 
27/06/2018
Ngày hiệu lực: 
27/06/2018