UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2018

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật (09/11) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Ngày pháp luật năm 2018 có chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Về công tác tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Trong tuần lễ cao điểm thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại Trụ sở chính cơ quan, Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thời gian treo từ 06/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018.

Đối với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Kịp thời đăng tải các tin, bài, ảnh tuyên truyền về nội dung, vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; tăng thời lượng đăng tải các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên báo và hệ thống phát thanh, truyền hình.

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Sơn Dương