Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chuyên mục: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tăng cường các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 -

Ngày 10/11/2017, Bộ Tài Chính có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước -

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21 -NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới. Sau đây BBT Trang Thông tin điện tử huyện giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Hiệp Hòa tổ chức tập huấn về công tác hòa giải cơ sở -

Nhằm giúp cho đội ngũ Hòa giải viên tại các thôn trên địa bàn xã nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, s

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017 -

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện Tuần lễ Cấp cao

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ -

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 4410/LĐTBXH-TE về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ.

Mức đóng BHYT tự nguyện theo hộ gia đình -

Từ ngày 1-1-2015, người dân muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện phải tham gia theo hộ gia đình.

6 luật chính thức có hiệu lực vào năm 2018 -

Năm 2018, 6 luật có hiệu lực gồm: Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế -

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có Văn bản số 882-CV/TU yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là trong Tháng cao điểm vận động, phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2018 đạt 97%.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018 -

Nhằm phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2018 đạt trên 90%, Chủ tịch UBND huyện vừa đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện phát triển đối tượng BHYT.

Pages