Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chuyên mục: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức năm 2018 -

Từ ngày 8-1-2018 tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch đối với công chức sẽ được áp dụng theo quy định mới của Bộ Nội vụ vừa ban hành.

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017: Quy định rõ các vi phạm về môi trường -

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều quy định mới, xử lý nghiêm hơn đối với các vi phạm về môi trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép -

Chủ tịch UBND huyện vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép.

Một số điểm mới của Bộ luật Hình sự -

Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ 1-1- 2018 với nhiều quy định, chế tài cụ thể hơn cho từng nhóm hành vi vi phạm.

Lương Phong tổ chức tuyên truyền Nghị định 36/CP cho học sinh -

Nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo nổ trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018,

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 -

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đẩy mạnh tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 -

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh và Đài truyền thanh các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bộ Luật Hình sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 -

Ngày 20/6/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018 -

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.

Pages