Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Công văn 807/UBND-VP Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch 20/04/2018 Phối hợp tuyên truyền
Công văn 785/UBND-TNMT Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 18/04/2018 Rà soát việc thực hiện pháp luật về BVMT đối với cơ sở SXKD và dịch vụ y tế
Công văn 783/UBND-VP Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo 18/04/2018 Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban KTTT tỉnh tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại các
Công văn 765/UBND-VP Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 18/04/2018 Báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm
Công văn 774/UBND-Ttr Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 18/04/2018 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn huyện

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn