Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 2293/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 19/06/2018 Thành lập Tổ đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng chất lượng ISO
Quyết định 1117/QĐ-UBND 19/06/2018 Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1116/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 19/06/2018 Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1115/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 19/06/2018 Về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công văn 1145/UBND-VP Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 18/06/2018 Triển khai dịch vụ cấp điện tại bộ phận một cửa cấp huyện

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn