Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 2112/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 07/06/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Công văn 1207/UBND-TNMT Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 04/06/2018 Thực hiện xóa bỏ, giải tỏa các bãi chứa cát sỏi không nằm trong quy hoạch trên địa bàn xã Hợp Thịnh
Công văn 1181/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 31/05/2018 Chấn chỉnh và đôn đốc thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân theo kế hoạch số 29-KH/HU ngày 24/10/2016 của BTV
Quyết định 1972/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 31/05/2018 Quyết định phê duyệt cho vay vốn giải quyết việc làm
Quyết định 948/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 30/05/2018 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn