Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Công văn 2342/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính 16/10/2018 Giao nhiệm vụ GPMB cụm công nghiệp Thanh Vân
Quyết định 4011/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 15/10/2018 Quyết định thành lập Tổ Giúp việc BCĐ thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017- 2018
Công văn 2306/UBND-VP Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam 12/10/2018 Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV
Công văn 2263/UBND-NN Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 09/10/2018 Chỉ đạo sản xuất vụ đông
Công văn 2255/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 08/10/2018 Kiểm tra, chấn chỉnh đối với hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt sai quy định

Chính quyền với công dân

STT Trích yếu Hạn xin ý kiến File
1 Công văn 2060/UBND-VP về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án

Từ 2018-09-13 00:00:00 đến 2018-09-17 00:00:00

2 Công văn 1888/UBND-VP

Từ 2018-08-24 00:00:00 đến 2018-08-28 00:00:00

3 Số 1692/UBND-NV

Từ 2018-07-31 00:00:00 đến 2018-08-10 00:00:00

4 Số 1681/UBND-NV

Từ 2018-07-31 00:00:00 đến 2018-08-10 00:00:00

5 2985/UBND-KT&HT

Từ 2017-11-10 00:00:00 đến 2017-11-20 00:00:00

6 19a/TTr-UBND điều chỉnh bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất

Từ 2017-02-28 00:00:00 đến 2017-03-28 00:00:00

7 371/UBND-NV

Từ 2017-02-23 00:00:00 đến 2017-02-24 00:00:00

8 04/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Hiệp Hòa

Từ 2016-10-18 00:00:00 đến 2016-10-29 00:00:00

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn