Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 1875/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 18/05/2018 Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo 261/TB-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 15/05/2018 Thông báo chỉ tiêu tiếp nhận giáo viên về huyện Hiệp Hòa công tác năm 2018
Quyết định 828/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 15/05/2018 Quyết định về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công văn 516/SNV-CCVC 14/05/2018 Công văn về việc hướng dẫn cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên CVC năm 2018
Công văn 981/UBND-VHTT Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 14/05/2018 Sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn