Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Công văn 981/UBND-VHTT Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 14/05/2018 Sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước
Công văn 888/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 04/05/2018 Chấn chỉnh tình hình nợ BHXH, BHYT, trốn đóng BHXH
Công văn 904/UBND-VP 04/05/2018 Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018
Công văn 903/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 04/05/2018 Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Quyết định 1607/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 02/05/2018 Thành lập BCĐ thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn