Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 2293/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 19/06/2018 Thành lập Tổ đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng chất lượng ISO
Quyết định 1117/QĐ-UBND 19/06/2018 Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1116/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 19/06/2018 Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1115/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 19/06/2018 Về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công văn 1145/UBND-VP Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 18/06/2018 Triển khai dịch vụ cấp điện tại bộ phận một cửa cấp huyện

Chính quyền với công dân

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn