UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035

UBND tỉnh Bắc Giang vừa Quyết định phê duyệt Đồ an Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 là toàn bộ phạm vi trong địa giới hành chính của huyện Hiệp Hòa, gồm thị trấn Thắng và 25 xã, diện tích tự nhiên 20.599,62ha. Tầm nhìn đến năm 2035, Hiệp Hòa là trung tâm công nghiệp, dịch vụ ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang; là đô thị kết hợp hiệu quả giữa các khu vực đô thị phát triển tập trung với các khu vực đô thị sinh thái vườn, có nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phát triển mạnh mẽ, từng bước tham gia cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp- văn hóa cho người dân Hiệp Hòa, Thủ đô Hà Nội và vùng lân cận.

Các định hướng tạo động lực phát triển đô thị gồm: kết nối Hiệp Hòa với hệ thống giao thông liên vùng và đảm bảo lưu thông trong khu vực đô thị; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại- dịch vụ- du lịch. Về cấu trúc không gian sẽ là sự kết hợp hợp lý giữa cấu trúc tập trung và phân tán để đô thị phát triển hài hòa, cân bằng và hiệu quả; chuyển biến từ một đô thị đơn tâm sang đa trung tâm gắn với các khu vực phát triển đô thị tập trung; hệ thống trung tâm được liên kết với nhau và với các khu vực lân cận bằng kết nối giao thông và các hoạt động kinh tế đa dạng.

Đồ án đã đánh giá môi trường chiến lược theo các quy định hiện hành, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các đô thị mới nhằm hạn chế những tồn tại, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài.

Theo quyết định, UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch được duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phương Nhung