UBND huyện tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Trong đó, các xã, thị trấn hoàn thành việc rà soát, thống kê chi tiết quỹ đất công ích đến từng thửa đất để quản lý, với tổng diện tích đất công ích toàn huyện 598,25ha, số diện tích đất công ích đã cho thuê đạt 92%, thu gần 1,2 tỷ đồng. Huyện thực hiện ký cam kết quản lý, xử lý vi phạm đất đai giữa Bí thư Đảng ủy với Bí thư Huyện ủy, giữ Chủ tịch UBND xã với Chủ tịch UBND huyện; đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đất đai, đến nay đã xử lý 519/596 trường hợp vi phạm trước 1/7/2014; xử lý 92/154 trường hợp vi phạm từ 1/7/2014 đến 1/1/2017 và xử lý 11/13 trường hợp vi phạm trong năm 2017. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung cao cho công tác cấp GCNQSD đất lần đầu, cấp đổi, cấp sau dồn điền đổi thửa và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017, huyện đã thực hiện GPMB 48 dự án trên địa bàn với tổng diện tích phải thu hồi 172,2ha, đã thu hồi xong 68,3ha. Tổ chức đấu giá 389 lô đất, đấu giá thành công 316 lô đất, với diện tích 37.715m2, tổng số tiền trúng đấu giá gần 168 tỷ đồng.
Thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, thu gom, xử lý rác thải và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; thành lập tổ vệ sinh môi trường tại 100% các thôn; bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các thôn, bãi xử lý rác thải tập trung tại các xã; chỉ đạo vận hành hiệu quả các lò đốt rác thải; tổ chức thu phí vệ sinh môi trường đạt trên 84%; duy trì phong trào ngày chủ nhật xanh, trồng, chăm sóc đường hoa...
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác tài nguyên môi trường năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường duy trì thảo luận

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực của ngành Tài nguyên – Môi trường năm 2017 trên các lĩnh vực. Đồng chí cũng nêu rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất công ích, cấp đổi giấy CNQSDĐ, công tác xử lý vi phạm đất đai, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, công tác quản lý khoáng sản.... Năm 2018, UBND huyện sẽ tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo xử lý các đơn vị chưa thực hiện tốt trách  nhiệm của mình trong công tác Tài nguyên – Môi trường; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm minh đối với đơn vị và cá nhân có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân trong việc cấp và trao GCNQSD đất; tập trung hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa về đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải ra môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường...
Nhân dịp này, UBND huyện cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích  xuất sắc trong công tác tài nguyên môi trường năm 2017.

Phương Nhung