UBND huyện tổng kết công tác giao thông, xây dựng năm 2017

Sáng 25-1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải tỏa hành lang giao thông đường bộ; chương trình hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh và Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy; công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; phổ biến một số văn bản mới của Sở Công thương về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 3769 của Chủ tịch UBND huyện; thành viên Tổ Kiểm tra chuyên ngành về ATTP; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2017, các xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền, ký cam kết giữ nguyên trạng, không sửa chữa , cơi nới đối với các công trình nằm trong phạm vi giải tỏa; thực hiện kiểm điếm, phân loại công trình và tháo dỡ, giải tỏa công trình, vật kiến trúc, cây xanh trong phạm vi cần giải tỏa. Đã giải tỏa được 3.400 m2 ky ốt, tháo dỡ gần 1.600 biển quảng cáo, 900m tường rào, hơn 15.000 m2 mái che, mái vẩy, phát quang hơn 2.600 cây xanh...

Đối với công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, huyện đã thẩm định 329 công trình với hơn 651 tỷ đồng, đã cắt giảm 30,4 tỷ đồng. Trong năm UBND huyện đã cấp 121 giấy phép xây dựng; đã kiểm tra 127 công trình, xử phạt vi phạm hành chính 3 công trình với số tiền 74 triệu đồng, buộc tháo dỡ 2 công trình vi phạm. Phong trào xây dựng GTNT trên địa bàn huyện đã thực hiện bám sát, hoàn thành tốt theo tinh thần Kết luận 43 của BTV Tinh ủy và Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2021. Toàn huyện đã có 94 công trình đang triển khai thực hiện ở 74 thôn, khu phố với tổng chiều dài đã thực hiện gần 64km, khối lượng ximăng được hỗ trợ là gần 16 nghìn tấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác giải tỏa hành lang giao thông đường bộ; chương trình hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh và Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy; công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng năm 2017; đồng thời góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa khen thưởng cho 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh; đồng thời thưởng khuyến khích bằng ximăng cho 2 xã, 3 thôn có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh.

Nguyễn Trung