Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

UBND huyện tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và nghiệp vụ về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tai đây, các đại biểu đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; chủ tịch các xã, thị trấn; công chức văn phòng, công chức Tư pháp các xã, thị trấn đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của hệ thống hóa văn bản QPPL, trong đó tập trung vào các nội dung như phương thức hệ thống hóa văn bản, nội dung, trình tự hệ thống hóa văn bản QPPL; cách xác định tiêu chí sắp xếp văn bản trong Tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục văn bản QPPL.... ; giới thiệu về quy trình, kỹ năng rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ này tại cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.

Thông qua đây, đội ngũ những người trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác văn bản nói chung và hệ thống hóa văn bản QPPL nói riêng được trau dồi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL; qua đó góp phần phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; giúp cho các cơ quan thi hành pháp luật có điều kiện nắm bắt dễ dàng những quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, nhờ đó, quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền được tiến hành nhanh chóng, chính xác hơn; tổ chức, cá nhân cũng tiếp cận văn bản QPPL một cách thuận lợi, có hệ thống hơn; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Phương Nhung