Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ, thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình

Sáng 30/5, tại xã Đại Thành, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa tổ chức chương trình triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ, thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2022".

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện đã được cán bộ Hội LHPN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2021"; Phổ biến Chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; cung cấp kiến thức, kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, cách xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ phát triển nông nghiệp; Kỹ năng tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi. Từ đó giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ và thực hiện cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. 

Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền Đề án đến cán bộ, HVPN tại địa phương; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Đỗ Quyên