Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị truyền thông trực tiếp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho hơn 150 đại biểu là cán bộ chuyên trách, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đại diện cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tại xã Đông Lỗ.

Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi, cung cấp những thông tin về thực trạng tai nạn, thương tích ở trẻ em hiện nay của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân gây tai nạn, thương tích và ảnh hưởng của tai nạn, thương tích đối với sự phát triển của trẻ em; các hoạt động và giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tiêu chí về Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em…

Thông qua hội nghị truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, bản, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu những tai nạn, thương tích xẩy ra.

Ngô Trung- Phương Nhung