Thường trực huyện ủy làm việc với Phòng Nông nghiệp về triển khai phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy chủ trì vừa tổ chức buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp về Kế hoạch chi tiết triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối, cùng các đồng chí là lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, thủ trưởng các cơ quan liên quan như Trạm Khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương, Hội Nông dân...

Sau khi nghe Trưởng phòng Nông nghiệp báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy kết luận, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Phòng Nông nghiệp, các cơ quan có liên quan trong công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng Nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã dồn điền, đổi thửa được 33 cánh đồng mẫu lớn, từng bước đưa vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa như: Rau cần Hoàng Lương, bưởi Lương Phong, nếp cái Hoa vàng Thái Sơn...; một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao đã đạt được hiệu quả nhất định như Hợp tác xã trồng Dưa lưới Đồng Tâm, chăn nuôi Lợn hữu cơ Trường Thành, mô hình nhà màng sản xuất Nấm ở Hoàng An, sản xuất rau Đông Lỗ... Tuy nhiên việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện nói chung còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa đáp ứng kịp  yêu cầu về sản xuất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa; chưa định hướng được cho người dân trong việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng chuyên sâu, sản xuất hàng hóa tập trung; việc lựa chọn sản phẩm còn chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương và nhu cầu thị trường; các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chưa có hướng đi trong việc tiếp cận thị trường tiêu thụ, giá trị kinh tế đem lại hiệu quả còn thấp; thực hiện chưa bám sát quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện...

Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, các cơ quan liên quan và các địa phương nắm chắc quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã được Huyện ủy thông qua, từng bước triển khai và thực hiện có hiệu quả quy hoạch; Xây dựng Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo chi tiết, cụ thể. Trong đó quan tâm gắn trách nhiệm cho tập thể, cá nhân trong việc giao và thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2018 và các năm tiếp theo; Lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế để đưa vào sản xuất cần quan tâm đến các yếu tố thực tế địa phương, nhu cầu thị trường tiêu thụ; khi lựa chọn sản phẩm để sản xuất cần được thảo luận và bàn bạc kỹ lưỡng nhằm có hướng đi đúng, phát triển bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; Chú trọng mở rộng liên kết, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ với các trung tâm giống, công nghệ ở Trung ương, Viện Nông nghiệp... để nâng cao giá trị các sản phẩm đang gặp khó khăn về kỹ thuật chăm sóc, chất lượng sản phẩm chưa cao như chưa loại bỏ được hiện tượng con Vắt ở rau cần, hiện tượng tôm khô ở bưởi; Quan tâm, chỉ đạo sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, khép kín; kết hợp giữa chăn nuôi với trồng trọt; Mở rộng liên kết, bao tiêu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; từng bước xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu sản xuất hàng hóa để người dân tập trung sản xuất các sản phẩm đã được định hướng triển khai, thực hiện; Hằng năm chỉ đạo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của huyện.

Phương Nhung