Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục

Chiều 21/9, Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại UBND huyện về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục. Dự cuộc giám sát có: ông Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBMTTQ huyện; ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và đào tạo.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục từ 30/6/2017 đến 30/6/2017 trên địa bàn huyện. Theo đó, năm học qua tổng số biên chế được giao là 2921 người, trong đó năm 2017 bậc Tiểu học và THCS giảm 39 biên chế hành chính so với năm 2016. Để đảm bảo công tác giảng dạy và hoạt động khác cho các nhà trường, trong 2 năm qua, Chủ tịch UBND huyện đã ký hợp đồng với 242 giáo viên, nhân viên hành chính để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu biên chế giáo viên và có giáo viên nghỉ chế độ thai sản.

Báo cáo nêu rõ, trong hai năm qua, việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo đúng chuyên môn đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường của người được tuyển dụng. Việc bố trí, sử dụng biên chế có hiệu quả; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều động, chuyển đổi vị trí công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền. Các thủ tục, chế độ đối với cán bộ, giáo viên được cải thiện, ngày càng đơn giản, nhanh gọn. Công tác tuyển dụng thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhiều năm không có đơn thư liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục huyện trong thời gian qua cũng có một số tồn tại, hạn chế nhất định: một số đơn vị còn tình trạng thừa Phó Hiệu trưởng, một số trường thiếu nhiều giáo viên nên phải ký hợp đồng giáo viên ngắn hạn, lương thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục; cơ cấu bộ môn toàn ngành và một số trường THCS trong huyện chưa thực sự hợp lý; một bộ phận giáo viên năng lực hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức ở các đơn vị thực hiện chưa thường xuyên...

Trên cơ sở thực trạng về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục, UBND huyện đã đề nghị HĐND huyện có kiến nghị với cấp trên xem xét tăng số giáo viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của ngành giáo dục; xem xét việc điều chỉnh Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, phù hợp với điều kiện hiện nay; xem xét điều chỉnh sửa đổi về việc tinh giản biên chế theo hướng mở rộng hơn để địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện..

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị UBND huyện khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục: sắp xếp, bố trí đúng sở trường, năng lực công tác của từng công chức, viên chức trong ngành; có biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa theo chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển đảm bảo công khai, minh bạch, việc đánh giá thi đua khen thưởng phải nghiêm túc, thực chất, công khai; góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trước đó, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp và thông qua văn bản ở một số trường học trên địa bàn.

Nguyễn Phương