Thực hiện Nghị quyết số 113- NQ/TU ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang: Hiệp Hòa tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Xác định đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là biện pháp hữu hiệu thúc đẩy sự phát triển của huyện nên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Hiệp Hòa đã huy động được các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Rải nhựa tuyến đường nối Mai Trung- Xuân Cẩm

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn. Trong đó tham gia thực hiện các dự án lớn đi qua huyện, như dự án đường vành đai IV, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295, xây dựng đường nối QL37 với đường tỉnh 295.... Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 43 của BTV tỉnh ủy và Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, huyện Hiệp Hòa đã xây dựng kế hoạch trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021 cứng hóa, cải tạo, nâng cấp 256 km đường trục thôn và liên thôn với 65,2nghìn tấn ximăng đề nghị tỉnh hổ trợ. Đến nay, đã hoàn thành hơn 90km với hơn 20 nghìn tấn ximăng hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, theo dõi,kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện quản lý, bảo trì đường giao thông nông thôn, đảm bảo chất lượng công trình.

Tuyến đường nối Bắc Lý- Đông Lỗ giúp người dân thông thương, đi lại thuận lợi

Tính đến hết tháng 3 năm 2018, toàn huyện đã đầu tư gần 240 tỷ đồng để thực hiện cải tạo, bê tông hóa 154 km đường giao thông nông thôn. Trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ gần 70 tỷ đồng, Ngân sách huyện hơn 100 tỷ đồng, ngân sách xã 18 tỷ đồng, còn lại 49 tỷ đồng do huy đồng nguồn đóng góp của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, các cấp trong huyện đã quan tâm và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý, giám sát, đặc biệt là giám sát cộng đồng nên đã góp phần quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng các công trình giao thông nông thôn hiệu quả, tạo được lòng tin của nhân dân. Mặt khác, chủ trương hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn rất đúng đắn, hợp lòng dân nên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trong việc hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động, vật liệu để mở rộng nền đường, mặt đường từ nhỏ, hẹp lên từ 3,5m đến 5m, có nơi lên đến 7m. Có thể khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể và được nhân dân dân nhiệt tình hưởng ứng nên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh ở Hiệp Hòa đã có những kết quả rõ nét, góp phần thay đổi hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện.

Đảng ủy, UBND xã Ngọc Sơn kiểm tra chất lượng ximăng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại thôn Ngọc Tân

Thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 113- NQ/TU ngày 22/7/2016 của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển kế cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Năm 2018, huyện dự kiến khởi công các tuyến đường với tổng chiều dài 120km, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; hoàn thành việc hỗ trợ cứng hóa giao thông nông thôn cho các xã, thị trấn theo Kết luận số 43 của BTV tỉnh ủy và Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh với khoảng 31 nghìn tấn ximăng, để cứng hóa hơn 116 km đường giao thông nông thôn. Đồng thời phân bổ và hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn, đặc biệt đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới, các xã ATKII thực hiện xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện. Đồng thời hoàn thành việc lập quy hoạch thị xã Hiệp Hòa, trong đó có quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa khẳng định: "Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì các giải pháp đã triển khai trên tinh thần quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Mục tiêu sẽ về đích trước thời hạn và bảo đảm Hiệp Hòa sớm có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội bền vững".

Phương Nhung- Nguyễn Trung