Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thực hiện cắm biển hạn chế tải trọng và khổ giới hạn về chiều cao tại các tuyến đường GTNT

Thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021, thời gian qua UBND các xã đã tích cực vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công, vật liệu thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn, tạo phong trào sâu rộng, góp phần làm thay đổi hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của huyện. Chất lượng công trình cơ bản đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tuyến đường GTNT ở xã Đông Lỗ

Tuy nhiên, công tác thi công, bảo dưỡng bê tông, mở rộng mặt đường, cắm biển hạn chế tải trọng và khổ giới hạn về chiều cao trên các tuyến đường GTNT theo Nghị quyết của HĐND tỉnh ở một số thôn, xã chưa được quan tâm, có thể dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, giảm tuổi thọ khai thác công trình, không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đường đô thị trong tương lai.

Biển hạn chế chiều cao

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật, tăng tuổi thọ khai thác công trình, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đường đô thị trong tương lai đối với các tuyến đường giao thông thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thi công bê tông, mở rộng mặt đường thực hiện cắm biển hạn chế tải trọng và khổ giới hạn về chiều cao tại các tuyến đường GTNT.

Biển số hạn chế tải trọng toàn bộ xe

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đôn đốc Ban quản lý các thôn thường xuyên tưới nước bảo dưỡng các tuyến đường trong quá trình thi công và sau khi kết thúc công tác đổ bê tông trong vòng 15 ngày để tránh bê tông bị giòn, đạt cường độ theo thiết kế; nhà thầu thi công không đổ bê tông khi trời mưa nhiều, nền đường lầy lội không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc thời tiết quá lạnh dưới 10°C dẫn đến giảm độ kết dính giữa xi măng, cát, sỏi khiến cho cường độ kết cấu và độ bền bê tông giảm xuống. Thực hiện cắm biển hạn chế tải trọng toàn bộ xe cho phép không quá 10 tấn và biển hạn chế chiều cao không quá 3,5m. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân thi công mở rộng các tuyến đường có chiều rộng mặt đường trên 7,5m, để góp phần đạt tiêu chuẩn đường đô thị của thị xã Hiệp Hòa trong thời gian tới.

Hải Sơn