Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nghỉ dịp Tết Âm lịch, nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Do ngày 17 và 18/02/2018 (tức ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ nghỉ bù vào ngày 19 và 20/02/2018 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01/9/2018 đến hết thứ Hai ngày 03/9/2018. Do ngày Quốc Khánh (ngày 02/9) trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 03/9).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức và nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

BBT