Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tập huần nghiệp vụ kế toán mới theo thông tư 107 của Bộ Tài Chính

Trong 3 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 5/7/2018, Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tập huấn về Chế độ kế toán mới theo thông tư 107/2017- TT- BTC và hướng dẫn công tác quản lý tài chính cho hơn 200 đại biểu là chủ tài khoản, kế toán hành chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được ông Nguyễn Trung Lương - Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang trực tiếp trình bày và hướng dẫn các học viên nghiên cứu những nội dung cơ bản gồm: Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán so với các văn bản cũ; Thông tư số 107/2017/TT-BTC và những điểm mới liên quan đến các đơn vị hành chính sự nghiệp; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư 324/2016/TT-BTC; Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu, mới trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Hướng dẫn và thực hành các phần thực hành kế toán thông qua các ví dụ, tình huống cụ thể ; So sánh sự khác nhau về cách thức hạch toán theo Chế độ kế toán cũ và chế độ kế toán mới; Thảo luận về triển khai thực hiện để đạt hiệu quả tại địa phương và trao đổi, giải đáp các vướng mắc về công tác kế toán khi áp dụng chế độ kế toán mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính…

Được biết, ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, được áp dụng từ ngày 01/01/2018 và thay đổi Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006. Theo đó đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích. Chính vì vậy việc nắm bắt chuẩn xác nội dung Thông tư sẽ có tác động lớn đến hiệu quả công tác quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính chính sự nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ tài khoản, cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện cập nhật kịp thời một số nội dung mới của Luật kế toán, nắm bắt được những nội dung mới, phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp và từng bước nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vân Anh