Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước

Ngày 4-2, tại thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 người chết, trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ em. Trước những diễn biến và nguy cơ nạn đuối nước có chiều hướng gia tăng, để chấn chỉnh và đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn huyện hiệu quả, chiều ngày 5-2, UBND huyện Hiệp Hòa có công văn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các nhà trường tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt ngay các nội dung có liên quan tại chỉ thị 6 ngày 5-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện về thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các hiệu trưởng nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, gia đình học sinh quản lý trẻ an toàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán. Khi nhân dân về quê ăn tết, có nhiều hoạt động dễ dẫn đến tai nạn, thương tích, đuối nước. Đài truyền thanh huyện tích cực tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và cảnh báo đuối nước trên Đài truyền thanh các xã và hệ thống loa phát thanh các thôn, khu phố. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán

Sơn Dương

Xem chi tiết văn bản tại đây!