Phòng Tư pháp huyện tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai, nhiệm vụ năm 2018.

Phòng Tư pháp huyện vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện và cán bộ tư pháp hộ tịch 26 xã, thị trấn.
Năm 2017, ngành tư pháp huyện đã triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả khá tốt. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, đăng ký, quản lý hộ tịch, trợ giúp pháp lý đã đi vào nề nếp; công tác kiểm soát TTHC được tăng cường, thực hiện có hiệu quả; công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được tăng cường; công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Những kết quả về công tác chuyên môn của ngành đã đóng vai trò tích cực cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân, đồng thời góp phần quan trọng để từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần quan trọng trong sự phát triển về kinh tế – xã hội, giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trao Kỷ niệm chương ngành Tư pháp cho các cá nhân


Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu phát biểu thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác Tư pháp năm 2018. Để làm tốt hơn công tác tư pháp, thời gian tới Phòng Tư pháp huyện, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong công tác tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác tiếp dân, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra theo định kỳ tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Cũng tại Hội nghị,  3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương ngành Tư pháp; Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017.

Sơn Dương