Năm 2018 - Tiến lên giành thắng lợi nhiều hơn nữa

Ngày 29-1-2018, đồng chí Bùi Văn Hải- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài viết: “Tiến lên giành thắng lợi nhiều hơn nữa” đăng trên Báo Bắc Giang. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, nghiên cứu kỹ nội dung bài viết, đặc biệt là 6 định hướng lớn được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu trong bài báo; trên cơ sở đó tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng thời vận dụng sáng tạo vào ngành, lĩnh vực, địa phương mình để tổ chức thực hiện.

Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa trân trọng đăng toàn văn bài báo này giới thiệu tới bạn đọc.

****

Năm 2018 - Tiến lên giành thắng lợi nhiều hơn nữa

Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang mới được triển khai thực hiện hai năm nhưng đã thu được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Đặc biệt là năm 2017, nền kinh tế của tỉnh thật sự bứt phá, được minh chứng bởi những con số ấn tượng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,33% - mức tăng cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Trong đó, đáng lưu ý là khu vực công nghiệp tăng trưởng xấp xỉ 30% với nhiều dự án đi vào giai đoạn sản xuất và được cấp phép mới. Số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt trên 1.200 DN so với khoảng 400 DN đăng ký cách đây vài năm. Kết quả trên đã khẳng định môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng hấp dẫn, kinh tế thị trường ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. Thời gian qua, không chỉ có các DN nước ngoài quan tâm mà nhiều DN trong nước cũng đã đầu tư vào tỉnh, điển hình như dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh có tổng mức đầu tư lên đến 22.500 tỷ đồng. Quy mô, tính chất sản xuất của các DN đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung các DN trên địa bàn đều có tiềm lực về vốn và kinh nghiệm, việc triển khai đầu tư nhanh, có sự chủ động thị trường ngay từ khi đề xuất dự án; vì vậy hầu hết các DN khi đi vào giai đoạn sản xuất đều phát huy hết công suất. Sản xuất công nghiệp ở Bắc Giang chủ yếu hướng đến xuất khẩu, do đó giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm qua đạt trên 6 tỷ USD, tăng hơn 70% so với năm 2016. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp không chỉ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, ngân sách,... mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 200 nghìn lao động với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/người/tháng. Lợi ích xã hội từ sản xuất công nghiệp là rất lớn, đã góp phần giảm nghèo cho nhiều hộ và tạo sự ổn định tình hình xã hội ở địa phương. Không ít lễ nghi rườm rà, phiền phức, nhiều tệ nạn xã hội phức tạp giảm mạnh, nhất là ở các địa bàn có nhiều lao động đi làm việc ở các DN, công ty, nhà máy.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Bùi Văn Hải kiểm tra công tác cứng hóa đường giao thông theo Kết kuận 43 của Tỉnh ủy tại huyện Hiệp Hòa

Kiểm tra công tác môi trường tại Hiệp Hòa

Sản xuất nông nghiệp năm qua phải đối mặt với tác động của thị trường và biến đổi khí hậu làm cho giá cả nhiều sản phẩm nông nghiệp (lợn, gia cầm, thủy sản) biến động bất thường; quy mô, sản lượng một số mặt hàng giảm đáng kể (vải thiều, tổng đàn lợn, đàn gà...). Tuy nhiên, điều đáng mừng là sản xuất nông nghiệp đã bước sang trang mới với cách tư duy mới. Sản xuất không quá chạy theo sản lượng mà dần hướng vào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng quy trình, công nghệ tiên tiến. Xu hướng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, ứng dụng công nghệ cao, không sử dụng hóa chất độc hại cùng với áp dụng các giống năng suất, chất lượng đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nông dân, được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Mới chỉ năm đầu triển khai nhưng đã có vài chục mô hình hợp tác xã, DN trồng rau, hoa, cây ăn quả áp dụng kỹ thuật công nghệ cao. Nhiều cơ sở sản xuất đã chủ động liên doanh với các DN chế biến, tiêu thụ tạo thành các chuỗi liên kết sản xuất.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống xã hội với những vấn đề thiết yếu của người dân tiếp tục có nhiều chuyển biến căn bản. Giáo dục đào tạo được quan tâm và có bước đi vững chắc. Hệ thống trường lớp được đầu tư cơ bản, tỷ lệ kiên cố trường lớp đạt 86,9%; đặc biệt hệ thống các trường mầm non được sự quan tâm của toàn xã hội, tỷ lệ kiên cố tăng từ 72,1% năm 2016 lên 76,9%. Hệ thống y tế được nâng cấp khá đồng bộ ở cả ba tuyến; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế hơn 94,3%. Chủ trương phát triển đối tượng bảo hiểm y tế toàn dân với ý nghĩa nhân văn "chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng" được triển khai tích cực, trở thành điểm sáng của cả nước với tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh xấp xỉ 94%. Văn hoá, thể thao phát triển phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; thể thao thành tích cao tiếp tục có đóng góp quan trọng cho nền thể thao nước nhà. Tỉnh cũng triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,4% so với năm 2016 còn 9,53%. Nhìn chung, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được nâng lên về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Bùi Văn Hải quan tâm đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội

Năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ có tính chất bản lề, ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Trên chặng đường mới, kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo nền tảng, tâm thế tự tin cho Bắc Giang tiếp tục bứt phá vươn lên.

Bên cạnh phát triển KT- XH, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh. Những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại một số địa bàn được xử lý tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm và thực hiện toàn diện đúng với vị trí là nhiệm vụ “then chốt”; trong đó trọng tâm là thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ có tính chất bản lề, ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Trên chặng đường mới, kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo nền tảng, tâm thế tự tin cho Bắc Giang tiếp tục bứt phá vươn lên; các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân cần nêu cao ý chí quyết tâm, tập trung vào một số định hướng lớn sau:

Một, tiếp tục theo đuổi mục tiêu và quyết tâm phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp có công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch có giá trị gia tăng cao vào các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục chuẩn bị tích cực để mở rộng và phát triển thêm các khu, cụm công nghiêp mới theo quy hoạch của tỉnh. Đồng thời, chú trọng thu hút các DN đầu tư về địa bàn nông thôn, địa bàn xa trung tâm để tận dụng lao động tại chỗ, giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn. Gắn kết phát triển công nghiệp với phát triển dịch vụ và tập trung vào các dịch vụ kinh tế như tín dụng, thương mại, vận chuyển hàng hóa, logistics...; lấy công nghiệp dẫn dắt dịch vụ và lấy dịch vụ là động lực thúc đẩy công nghiệp. Cùng với dịch vụ kinh tế, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ xã hội, dịch vụ đời sống.

Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp dựa trên xác định đúng đắn các khu vực sản xuất, các sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương như chăn nuôi, rau quả thực phẩm, cây trồng có múi... Việc tổ chức sản xuất hướng đến quy mô tập trung có sự tham gia của DN, hợp tác xã dựa trên công nghệ cao, quy trình sản xuất tiên tiến và xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Kiên quyết xóa dần sản xuất theo lối nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, sản xuất sử dụng hóa chất độc hại. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hai, tiếp tục tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT- XH với một quyết tâm cao và theo quy hoạch, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, gồm cả giao thông đường bộ, giao thông nông thôn, hệ thống kho bãi và bến cảng. Nâng cấp hệ thống cung cấp điện an toàn, bảo đảm năng lực cung ứng điện cho sản xuất và rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận điện năng. Chú trọng đầu tư hệ thống vận tải đồng bộ. Khuyến khích mạnh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hệ thống các khu đô thị và du lịch, hạ tầng nước sạch và xử lý môi trường, hạ tầng xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phong trào cứng hóa giao thông nông thôn phục vụ sự phát triển và đời sống người dân.

Ba, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là người có công, đời sống đồng bào dân tộc, người nghèo và tầng lớp công nhân lao động. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đời sống văn hóa tinh thần phong phú ở cả thành thị và nông thôn. Tập trung quyết liệt giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường.

Bốn, không ngừng năng động, đổi mới và thích ứng nhanh với cơ chế thị trường. Trong đó, chú ý đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp với chương trình công tác cụ thể, khoa học, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách địa phương; triển khai linh hoạt, vận dụng sáng tạo các chính sách của Nhà nước. Mạnh dạn, quyết tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và xu thế mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo môi trường minh bạch, công bằng và công khai. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo thế chủ động, linh hoạt trong vận dụng các cơ chế, chính sách vào thực tiễn; trong đó tập trung cao các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, đất đai, tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa các lĩnh vực.

Năm, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng hơn nữa việc giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật. Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, loại trừ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, các băng nhóm bảo kê, ổ nhóm trộm cắp, tệ tham nhũng và nạn cờ bạc...; bảo đảm an ninh, an toàn nơi công cộng và trong địa bàn dân cư. Quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hơn nữa hiệu lực thực thi pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Sáu, đặc biệt chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ then chốt chỉnh đốn, xây dựng Đảng trên các mặt; trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao quyết tâm chính trị thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu theo phương châm quyết liệt, sáng tạo, cụ thể, sát cơ sở, gắn trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Củng cố vững chắc đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ để lan tỏa tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân.

Chào đón Xuân Mậu Tuất - Xuân của niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển vững chắc của tỉnh, về thắng lợi trên các mặt công tác của Bắc Giang năm 2018.

Bùi Văn Hải

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh