Kiểm tra công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại Hiệp Hòa

Sáng ngày 11.10 Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bắc Giang do ông Đào Hồng Song - Phó giám đốc sở LĐTBXH  làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại Hiệp Hòa. Tiếp đoàn ở huyện có đồng chí Tạ Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

Đầu buổi sáng, đoàn kiểm tra của tỉnh đã về xã Hoàng Lương kiểm tra thực tế. Tại đây sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của xã và báo cáo của một số ngành như đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, 3 nhà trường trên địa bàn, đồng chí Đào Hồng Song đã yêu cầu địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa trong công tác phòng tránh tai nạn thương tích của trẻ em.  Đồng thời đề nghị địa phương cần tranh thủ các nguồn lực xây dựng bể bơi cho học sinh tiểu học. Qua đó giáo dục kỹ năng bơi lội cho trẻ em nhằm tránh tai nạn xảy ra.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của tỉnh đã về trụ sở UBND huyện làm việc với huyện về công tác này. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của huyện Hiệp Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồi côi tỉnh Bắc Giang . Theo đó, các cấp ủy đảng, các ban ngành, đoàn thể  các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các ngành đoàn thể huyện đã tích cực tuyên truyền và tổ chức sân chơi để thu hút tập hợp trẻ em tham gia sinh hoạt.  Kết luận buổi kiểm tra, Đồng chí Phó giám đốc sở LĐTBXH tỉnh đã đề nghị Huyện ủy, UBND huyện, các ngành đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chỉ đạo và triển khai hiệu quả phòng chống tai nạn thương tích nhất là tai nạn đuối nước. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể hóa các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho gia đình và học sinh về phòng tránh tai nạn thương tích nhất là tai nạn đuối nước.

Khánh Hòa