Huyện ủy Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự, chính trị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, Huyện ủy Hiệp Hòa vừa thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Theo đó đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiêu biểu của các chi, đảng bộ trong toàn đảng bộ huyện, có ý chí phấn đấu tốt, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được các chi, đảng bộ lựa chọn, giới thiệu tham gia Hội thi.

Các thí sinh dự thi sẽ phải tham gia 2 phần thi gồm: thi tuyết trình một trong các vấn đề: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Hiệp Hòa, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2020; gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình, những cách làm hay, mới có hiệu quả của cơ quan, đơn vị. Thi vấn đáp liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực trong công tác xây dựng đảng, theo hình thức hái hoa dân chủ.

Ban Tổ chức Hội thi dự kiến hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 19/5/2018.

Phương Nhung