Hội thảo mô hình áp dụng cơ giới hoá đồng bộ sản xuất lúa, lạc theo cánh đồng lớn

Sáng 5/6, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, lạc theo hướng cánh đồng lớn tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa.Đến dự có ông Vũ Đình Phượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Tiến sỹ Phạm Văn Dân, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông; ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, cùng đại diện lãnh đạo xã Danh Thắng, các hộ nông dân tham gia mô hình.

Theo đó, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Hương Thơm Kinh Bắc, quy mô 45ha, cho 197 hộ nông dân ở thôn Đại Đồng 1 tham gia; sản xuất lạc L14, L23, quy mô 15ha, cho 200 hộ nông dân ở thôn Danh Thượng tham gia. Mô hình hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, thuốc BVTV, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuẩ về gieo mạ khay, máy cấy đối với cây lúa; hỗ trợ 100% giống, 75% chi phí gieo hạt, thu hoạch, 50% phân bón, thuốc BVTV đối với cây lạc.

Đến nay, qua đánh giá tại hội thảo đầu bờ cho thấy: năng suất lúa Hương Thơm Kinh Bắc cho năng suất đạt hơn 60 tạ/ha, cao hơn từ 6-7 tạ/ha so với phương pháp sản xuất lúa truyền thống tại địa phương; giảm khoảng 300 nghìn đồng chi phí sản xuất/sào; trừ chi phí cho hiệu quả kinh tế từ 27- 30 triệu đồng/ha, tăng 10 triệu đồng so với phương pháp sản xuất truyền thống. Đối với cây lạc cho năng suất 26 tạ/ha, cao hơn so với phương pháp sản xuất truyền thống 4 tạ/ha và giảm chi phí công lao động trong khâu gieo trồng, bứt củ.

Mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, lạc theo hướng cánh đồng lớn tại xã Danh Thắng tập trung vào 5 đột phá: Quy hoạch vùng sản xuất, sử dụng giống đảm bảo, áp dung đúng quy trình kỹ thuật, đồng bộ cơ giới hoá và liên kết với doanh nghiệp. Được biết, 30% sản lượng lúa, lạc của mô hình được Công ty Giống cây trồng Bắc Ninh ký cam kết thu mua.

Phương Nhung