Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản QPPL; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, sáng 8/6, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản QPPL; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017.
Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan liên quan; Chủ tịch, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự, công chức Tư pháp- hộ tịch, Địa chính- xây dựng, Môi trường, Thú y các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị


Tại đây, Trưởng Phòng Tư pháp huyện đã truyền đạt một số nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như thẩm quyền ban hành, nội dung, hình thức văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp luật; giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật…. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện nắm vững các quy định của Luật để tổ chức triển khai thực hiện Luật đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Cùng đó, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017, giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống và xử lý có hiệu quả đối với vi phạm hành chính.

Nguyễn Phương