Hội nghị BCH Huyện đoàn mở rộng

Ban Thường vụ Huyện đoàn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, lấy ý kiến góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Tỉnh Bắc Giang khóa XV, nhiệm kỳ 2012-2017 và dự thảo Báo cáo Đại hội Đoàn huyện Hiệp hòa khóa  XXI, nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung chính của Dự thảo Báo cáo chính trị. Ngoài những vấn đề về bố cục, tiêu đề, phong trào hành động cách mạng trong nhiệm kỳ tới... đặc biệt đại diện cán bộ đoàn chủ chốt các xã và thị trấn, Đoàn trực thuộc quan tâm đóng góp các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Hòa thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn ghi nhận những đóng góp thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với văn kiện. Sau hội nghị này đồng chí đề nghị các đơn vị, Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội cấp huyện và cấp tỉnh, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị gắn với các hoạt động, phong trào Thanh niên năm 2017 nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tuổi trẻ trong huyện.

 

An Trang – HĐ Hiệp Hòa