Hiệu quả dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường” cho các trường học trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Những năm gần đây, việc cung cấp nước sạch, vệ sinh cho các trường học đã được huyện Hiệp Hòa quan tâm chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, học tập của học sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống một số loại bệnh phổ biến, góp phần giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập.

Với mục tiêu tăng cường việc tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch, cải thiện hệ thống vệ sinh,nâng cao ý thức giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại các trường học trong huyện, năm 2016 huyện Hiệp Hòa có 13 công trình nằm trong dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường” do tổ chức Latter day Saint Charities (LDSC) Mỹ tài trợ thông qua Trung tâm phát triển sức khở bền vững (VietHealth) triển khai tại 7 trường Tiểu học, 6 trường THCS, quy mô thiết kế gồm 4,6,8,10 buồng cho mỗi công trình. Tổng mức đầu tư của dự án là 173.886 USD, tương đương hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ từ tổ chức LDSC là 159.886USD, còn lại các trường học đối ứng phần chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình nhà vệ sinh. Trong quá trình khởi công xây dựng dự án, địa phương và các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc cam kết bàn giao mặt bằng và thanh toán nguồn vốn đối ứng, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Các em học sinh vẽ tranh về bảo vệ môi trường

Đến nay, sau một năm các công trình đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi va đảm bảo an toàn vệ sinh, sức khỏe cho gần 8.000 học sinh tại các nhà trường thụ hưởng dự án, gồm: tiểu học Ngọc Sơn, thị trấn Thắng, Danh Thắng, Hoàng Vân, Xuân cẩm, Thường Thắng, Thanh Vân; THCS Hợp Thịnh, Đoan Bái, Hoàng Lương, Đồng Tân, Hoàng Thanh, Hùng Sơn. Việc giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và sử dụng khai thác có hiệu quả công trình dự án được các nhà trường thường xuyên quan tâm; các nhà trường đều trang bị xà phòng tại mỗi công trình vệ sinh và hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh đó, nhằm giáo dục công tác bảo vệ môi trường, Phòng GD&ĐT đã phát động và chỉ đạo các nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “bảo vệ môi trường quê hương em”. Cuộc thhi có sự tham gia của gần 7.000 em học sinh. Phòng GD&ĐT huyện trao giải cho những bức tranh đẹp và tổ chức cho các em học sinh chép lên tường của các công trình vệ sinh. Qua đó, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường sống, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả công trình được hỗ trợ.

 

Ngọc Khánh