Hiệp Hòa: Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa năm 2017

Thiết thực kỷ niệm 70 ngày ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người có công, thân nhân của họ có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần, thời gian qua, Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Hiệp Hòa đã phát động đợt ủng hộ xây dựng quỹ năm 2017.

Theo đó, huyện tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của người có công; khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự nguyện và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc người có công và gia đình liệt sỹ, đặc biệt quan tâm đến các gia đình người có công thuộc hộ nghèo, khó khăn, neo đơn. Đợt vận động này gắn với dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đóng góp. Đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan thường trực) đã tiếp nhận gần 70 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm.

Nguồn kinh phí này sẽ sử dụng hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ thương binh, bệnh binh hoàn cảnh khó khăn; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Phương Nhung