Hiệp Hòa tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017.

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thành viên gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” cùng người thân trong gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 theo các nội dung hướng dẫn của Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại địa phương đảm bảo hiệu quả, phong phú, thiết thực. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình về tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền trực quan, hội nghị biểu dương các gia đình tiêu biểu; hướng dẫn các thôn, khu phố tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm. Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn trong ngày 28/6/2017.

Theo hướng dẫn, chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” muốn gửi đến toàn xã hội thông điệp rằng: Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, nó làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em. Chính vì vậy, việc bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình.      

Đối với việc tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tiếp tục nêu cao và khẳng định ý nghĩa của bữa cơm gia đình, góp phần gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình. Đồng thời giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, từ đó giáo dục trách nhiệm của mỗi thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Hải Yến- Phòng VH&TT