Hiệp Hòa triển khai kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Tháng  cao điểm “vì người nghèo”, nhằm tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, phối hợp thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa triển khai kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017.

Ban vận động Quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Lương Phong

Theo đó, Tháng cao điểm “vì người nghèo” được tổ chức tập trung từ ngày 17/10 đến 18/11/2017. Huyện phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tự nguyện ủng hộ quỹ vì người nghèo; đồng thời khơi dậy tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của nhân dân, cộng  đồng, doanh nghiệp để có thêm nguồn lực trợ giúp người nghèo.

Được biết, năm 2017 Ban thường trực UBMTTQ huyện, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện phấn đấu hỗ trợ làm nhà mới cho 30 hộ, mỗi căn nhà hỗ trợ 20 triệu đồng; hỗ trợ từ 3-5 nhà cải tạo nhà ở, mỗi nhà hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng; hỗ trợ  bò giống cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 15 triệu đồng; hỗ trợ cho khoảng 30 hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất, mỗi hộ từ 1-5 triệu đồng.

Hải Sơn