Hiệp Hòa triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất vụ Đông

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa, vụ đông năm nay, toàn huyện gieo trồng hơn 3,7 nghìn ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích trồng lạc 250ha, ngô 1,4 nghìn ha; khoai lang 550 ha, khoai tây 400 ha và rau các loại 450 ha… Theo đó, huyện quy hoạch vùng sản xuất rau cần hơn 150 ha tại xã Hoàng Lương; vùng sản xuất khoai tây 90ha tại các xã Thường Thắng, Đông Lỗ, Lương Phong, Danh Thắng, Ngọc Sơn; vùng sản xuất ngô chế biến quy mô 50ha tại xã Danh Thắng, Quang Minh; vùng sản xuất dưa chuột chế biến quy mô 55ha tại các xã Mai Đình, Thường Thắng, Đông Lỗ; vùng sản xuất lạc giống quy mô 55ha tại các xã Mai Trung, Đông Lỗ, Danh Thắng.

Diện tích Ngô chế biến trong vụ đông đang được nông dân mở rộng

Để khuyến khích nông dân, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cân đối nguồn kinh phí để thực hiện cơ chế, chính sách và các đề án, dự án hỗ trợ cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫy, sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Vietgap, sản xuất nấm, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn sự nghiệp, các đề án, dự án của Chương trình nông thôn mới, Chương trình 135... để hỗ trợ cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất vụ Đông hiệu quả. Huyện hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha để đầu tư giống, phân bón cho vùng sản xuất an toàn, rau chế biến, lạc giống có quy mô từ 5ha/vùng trở lên. Hiện tại, các cơ quan chuyên môn đang tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị cung ứng giống có chất lượng cho bà con, bảo đảm đúng thời vụ gieo trồng và thông báo rộng rãi các chính sách hỗ trợ cho nhân dân được biết, nhất là các chính sách hỗ trợ đối với những diện tích rau an toàn, rau chế biến, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhung Phượng