Hiệp Hòa tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017

Sáng 1-2, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đến dự có đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan liên quan; Chủ tịch các Hội đặc thù huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2017, các phong trào thi đua được phát động gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, qua đó phát huy nội lực của toàn thể nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Đồng chí Nguyễn Đình Hương, Trưởng Phòng Nội vụ thông qua báo cáo tổng kết

Có được kết quả này là do phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng được UBND huyện Hiệp Hòa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phong trào thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phát động phong trào thi đua đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất; phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân tham gia. Các phong trào thi đua ở Hiệp Hòa phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Một số đại biểu phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, phân tích, làm rõ một số hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai phong trào thi đua cần phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm vừa qua.

 

Đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng còn chưa đồng đều, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, hành chính hóa; một số nội dung chưa bám sát nhiệm vụ chính trị… Để khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐKT. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT...

Phát biểu kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công phát triển kinh tế- xã hội năm 2018”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH của huyện trong năm 2018.

Nhân dịp này, ghi nhận kết quả trong phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân, doanh nhân, hộ gia đình và công nhận danh hiệu thi đua lao động tiên tiến cho 11 tập thể.

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể; công nhận danh hiệu thi đua lao động tiên tiến cho 29 tập thể, công nhận 29 chiến sỹ thi đua cơ sở và khen thưởng 9 người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thi hành công vụ năm 2017.

Phương Nhung