Hiệp Hòa thưởng 1,6 nghìn tấn ximăng cho các thôn, xã thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa Quyết định thưởng 1,6 nghìn tấn ximăng để khuyến khích, động viên các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn giai đoạn 2017- 2021.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính trao Quyết định thưởng ximăng cho các thôn, xã

Theo đó, hai xã Lương Phong, Đoan Bái được thưởng 500 tấn ximăng/ xã; các thôn: Bình Dương (xã Ngọc Sơn), Đông (xã Lương Phong), Cẩm Trung (xã Xuân Cẩm) được thưởng 200 tấn ximăng/thôn. Tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng. Qua đó kịp thời động viên, khuyến khích các thôn, xã đẩy mạnh phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Được biết, đến nay toàn huyện đã thực hiện cứng hóa gần 64km đường giao thông nông thôn ở 25 xã, với gần 16 nghìn tấn ximăng được hỗ trợ. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 2,8 tỷ đồng cước vận chuyển ximăng về các thôn; ngân sách các xã hỗ trợ hơn 7,5 tỷ đồng; doanh nghiệp hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng; người dân đóng góp bằng tiền, hiến đất, ngày công lao động trị giá hơn 33 tỷ đồng.

Phương Nhung