Hiệp Hòa tập huấn công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

UBND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức tập huấn công tác dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng đất nông nghiệp tới lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ địa chính, cán bộ khuyến nông và các tiểu ban dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới của  15 xã  thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2017.

Ông Ngô Tiến Dũng- Phó chủ tịch UBND huyện tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Tại đây, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung buổi tập huấn. Thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đến thời điểm này huyện Hiệp Hòa đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 2 232,8 ha. Trong đó ăm 2016 thực hiện được 563,5 ha hiện huyện đang triển khai nghiệm thu diện tích này. Về xây dựng cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2014-2016 toàn huyện tổ chức xây dựng được 29 cánh đồng mẫu sản xuất lúa, rau màu đã tạo điều kiện cho người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Năm 2017 huyện hiệp Hòa sẽ thực hiện dồn điền đổi thửa với diện tích khoảng 950 ha ở 32 thôn của 15 xã. Để công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đạt kết quả tốt, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện  hướng dẫn thực hiện các phương án mẫu dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và các bảng biểu báo cáo có liên quan.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau lớp tập huấn các địa phương sẽ tiến hành thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng theo kế hoạch và qua đây  góp phần giúp các xã thực hiện đúng các bước như hướng dẫn để công tác này diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao.

Khánh Hòa