Hiệp Hòa sắn sàng cho ngày hội giao nhận quân

 

Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, ngay từ tháng 9/2017 Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức rá soát, năm chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sang nhập ngũ. Ngoài ra Ban chỉ huy quân sự huyện còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân cấp xã về quy trình thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác khám sức khỏe và các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng NVQS huyện đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật NVQS trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ; niêm yết công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, danh sách tạm miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm theo đầu mối các thôn, xóm. Công tác xét duyệt chính trị ở cơ sở đều đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Các cơ sở tổ chức gặp trực tiếp công dân và gia đình, thực hiện tốt nội dung “3 gặp, 4 biết”. Đồng thời, lựa chọn những đoàn viên, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ. Năm nay toàn có 341 thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ và được 6 đơn vị nhận quân, trong đó Trung đoàn 2, Sư 3, Quân khu 1 là đơn vị nhận nhiều quân của huyện nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện cho biết: Để tạo không khí vui tươi cho Ngày hội tòng quân và giúp các thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn đang tổ chức trang trọng, ý nghĩa, các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà gia đình tân binh nghèo, gia đình chính sách, vận động các doanh nghiệp tặng quà thanh niên, giáo dục truyền thống nhằm “tiếp lửa” cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Phát huy cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng tham gia làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo cho tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 6/3/2018 trang trọng, đúng trình tự. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội tòng quân của huyện đã cơ bản hoàn tất. Các thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đều vui vẻ, yên tâm, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

Khánh Hòa